مهمترین گام در راه رسیدن به عشق هیچ بودن است ،بمحض اینکه فکر کنی کسی هستی عشق از جاری شدن باز می ایستد ،عشق فقط از درون کسی به بیرون جاری می شود که"کسی " نباشد ، عشق در نیستی خانه دارد . هنگامی که خالی باشی عشق در تو جای خواهد گرفت .

/ 1 نظر / 6 بازدید
سبحان

[لبخند] عشق، گلي‌ست كه در وجود تو مي‌رويد. فقط كافيست زمينه را مهيا كني. خود را به روي بي‌كران باز كن: عشق، مي‌آيد و در دل تو خانه مي‌كند. ابتدا، خود باش. ابتدا، خود را بشناس و با خود انس بگير. عشق، پاداش اين انس و آشنايي‌ست. عشق، پاداشي است از فراسو. عشق، ميهماني‌ست كه به دل‌هاي آشنا و بيدار سر مي‌زند موفق باشی و شاد[گل]