یادگاری

کجایی در شب هجران که زاری های من بینی

                                                              چوشمع از چشم گریان اشکباریهای من بینی

کجایی ای که خندانم زوصلت دوش می دیدی

                                                            که امشب گریه های زارو زاریهای من بینی

کجایی ای قدحها از کف اغیار نوشیده

                                                          که از جام غمت خونابه خواریهای من بینی

شبی چند از خداخواهم به خلوت تاسحرگاهان

                                                        نشینی با من وشب زنده داریهای من بینی

برای امتحان تا میتوانی بار دردو غم

                                                       بنه بر دوش من تا بردباریهای من بینی

برای یادگار خویش شعری چند از هاتف

                                                    نوشتم تا پس از من یادگاریهای من بینی

/ 1 نظر / 8 بازدید
سبحان

سلام[لبخند] چه شعر زیبایی!!!!!!!!! [رویا][رویا] گاهی گمان نمیکنی و میشود گاهی نمیشود که نمیشود گاهی هزار دوره دعا بی استجابت است گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود گاهی گدای گدایی و بخت نیست گاهی تمام شهر گدای تو میشود..